Trolldom og Mystikk

INNHOLD:

Lagnadstro
Magiske Steiner
Marekvist
Lykkebringere
Svarteboka
Galdrer:
-Vegvisir
-Astros


Lagnadstro/ The belief in pre-determinded faith 
Troen på at hver person hadde sin skjebne fastsatt på forhånd av de høyere makter var en viktig forutsetning for den blomstrende tradisjon for spådom forbundet med årlige festivaler og liv og arbeidsliv på land og sjø. Med hjelp av magiske ritualer, drøm visjoner og tolkninger av de ulike tegn og advarsler, var det mulig å lette på sløret og lære om kommende hendelser i eget og andres liv, selv om det ikke var noe de kunne gjøre med utfallet. 
________

The belief that every man had his faith pre-determined by the higher powers, was an important precondition for the flourishing tradition of divination associated with annual festivals and life and work life on land and sea. With the help of magical rituals, dream visions and interpretations of the different signs and warnings, it was possible to lift the veil and learn about upcoming events in their own and others' lives, even though there was nothing they could do with the outcome.


Nålys
Nålys, i norsk folketro et blått lys som varslet død. Nålys kunne vise seg i nærheten av en person eller på steder der folk kom til å dø, f.eks. på sjøen, særlig før uvær.


Magiske steiner/ Magical stones
Det var lenge en viktig lite rituale for folk å kaste en stein eller kvist på en offer-haug ved veikanten når de gikk forbi. Disse "ofringene" var ofte relatert til varder og store karakteristiske steiner langs veien, og kunne også bestå av blomster, bær og mat fra fjellbeite. Disse steinene hadde også ofte navn; Skjeng, Tussesteinen, Juvasteinen, Kysseteinen etc. Det er fortalt fra Valle: "En mann som ga Skjeng et slag i stedet for en gave, snublet i en rot snart etter og slo seg stygt."
__________

For a long time it was an important little ritual for people to throw a stone or twig on a sacrifice-pile at the roadside when they went by. Often the sacrifice was related to cairns (Varder) and large, distinctive stones along the road, and could consist of flowers, berries and food from the mountain pastures. These often had their own names; Skjeng, Tusse Stone, Juvasteinen, Kiss Stone etc It is told from Valle: "A man who gave Skjeng a hit instead of a gift, stumbled on a root soon after and hurt himself badly."

(c) Hel PhotoArt


Marekvist/ Mare Broom
Marekvist (simonsvepa, murukvist) er en tett greinkvast som vokser på visse trær. Den er formet som en kost og kalles derfor også huldrelime, heksekost, gygrasop og tussesovl.

(c) Hel PhotoArt

Marekvisten ble tidligere hengt over senga, i dører og tak for å skremme bort mara, både fra folk og fe.
_________

Mare broom, huldre broom, witch broom in Norwegian folklore. Was hung over the bed to protect against nightmares.
 

Lykkebringere
Lykkebringere, amuletter og talismaner inngår ofte i folketroen. Dette er gjenstander som kan bringe flaks eller avverge uflaks. Blant de mest kjente gjenstandene i den vestlige verden er hestesko og harelabb.

Amulett, gjenstand som bæres på kroppen som magisk beskyttelse mot trolldom, sykdom eller ulykker. Svært ulike ting er blitt brukt som amulett, f.eks. metallplater og papirstrimler med magiske tegn og formler, rester av dyr, steiner, mynter og alminnelige smykkesaker, som er blitt tillagt magisk kraft. Amuletter har vært kjent hos de fleste folk, bl.a. hos de gamle egyptere, blant grekerne og romerne og i den første kristne kirke. Khrysostomos, Augustin og andre tok opp en heftig kamp mot amuletter. Som maskot brukes amulett over hele verden.
Ved siden av betegnelsen amulett brukes talisman uten særlig betydningsforskjell, men amulettens virkning er vesentlig av preventiv art, mens talismanen bringer hell og lykke og overfører gode egenskaper.


Svarteboka/ the Black Book


En Svartebok inneholdt magiske tegn, bønner og besvergelser som ga brukeren mulighet til å både skade, men også for å hjelpe: kurere sykdommer hos mennesker og dyr, stopp (stemme) blod, jakt- og fiskelykke, motvirke trolldom osv.
_________

A Black Book contained the magical characters, prayers and incantations that gave the user the power to both harm, but also to help: cure diseases of people and animals, stop (stemme) blood, hunting and fishing luck, counteract witchcraft etc


GALDRER:

VEGVISIR/ PATHFINDER
Galder for å komme trygt frem når man er på reisefot.

(c) Hel PhotoArt

Hvis man bærer dette tegnet vil man aldri gå vill i stormer eller dårlig vær, heller ikke om veien er ukjent.
__________

If this sign is carried, one will never lose one's way in storms or bad weather, even when the way is not known.

ASTROS
Beskyttende Galder.

(c) Hel PhotoArt

This Galdr is called Astros. It protects from all runes and carvings of all sorts that can be used to harm.