Antall ville dyr i verden stuper!

Forskerne slår alarm, vi er i ferd med å ta knekken på dyrelivet på kloden:

www.tv2/antall ville dyr i verden stuper

Befolkningsveksten er den egentlige årsaken til det som nå skjer, og gir oss kort tid på å rydde opp. Det må gjøres i løpet av 20-30 år. Ødelegges naturen får det økologiske, økonomiske og sosiale konsekvenser også for oss. Menneskeheten må til slutt betale en høy pris når det eneste stedet i universet vi vet det finnes liv blir mye fattigere, skriver forskerne.

MARCELLO HAUGEN

Marcello Haugen ble en legende mens han levde, både som synsk og helbredende naturlege.


Hel (c) PhotoArt

Utdrag fra boka "Marcello Haugen" av Øistein Parmann:

"- Hulder..det finnes vel ikke??
- Si ikke det, si ikke det, sa Marcello. Det er mer mellom jord og himmel enn vi kan forklare, det lever vesener overalt, men vi ser dem ikke lengre. Før i tiden så folk dem."

Marcello Haugen (1878-1967) vokste opp i en stor søskenflokk. Allerede i guttedagene ble hans synske evner oppdaget. Som synsk og naturlege på heltid ble Marcello Haugen kjent for sine råd og behandling av sykdommer. Det var særlig plantemedisiner han brukte i behandlingen. Haugen kunne lese folks tanker, og han "så" ting og personer langt utenfor observasjonsvidde. Han kunne fortelle om vannårer på folks eiendommer, om dyr og personer som hadde gått seg bort eller forulykket, og om ting som var mistet eller stjålet. Som naturlege så han mennesket som et hele, både fysisk og psykisk skulle det være likevekt.

Marcello Haugen hadde bare fem års folkeskole, men var mer evnerik enn folk flest. Han snakket flere fremmede språk flytende, studerte de store verdensreligioner og var opptatt av meditasjon, Martin Luther, reinkarnasjon og antroposofi.

Marcello Haugen ble oppsøkt av folk fra alle samfunnslag. Han hadde lett for å etablere kontakt og få pasientene til å betro seg. Haugen kunne ofte overraske de menneskene han møtte ved å fortelle dem hva de het, hvor de kom fra og hvilket ærend de hadde. Haugen betraktet selv sine evner som en gave, men han påstod at alle mennesker hadde disse evnene, bare at de var mer eller mindre utviklet.

Marcello Haugen praktiserte som naturlege og synsk frem til sin død. Han fikk sitt siste hvilested på Vestre Aker kirkegård i Oslo.

Kilder:

KRIGERKVINNER I VIKINGTIDEN

En ny undersøkelse av et skjelett i en svensk vikinggrav kan endre hele vårt syn på kvinner i vikingtida.

Utgravinger av garnisonen i Birka i 2004.
Foto: Alex Peterson / Wikimedia Commons

www.nrk.no/skjoldmoya-fra-birka

www.dagbladet.no/forskere-trodde-lenge-at-dette-var-en-mann

MENNESKET ER I FERD MED Å FORÅRSAKE KLODENS SJETTE MASSEUTRYDDELSE

Humankind has not woven the web of life. We are but one thread within it. Whatever we do to the web, we do to ourselves. All things are bound together. All things connect.

~ Chief Seattle ~ 

 
(c) Hel PhotoArt

Verdens arter utryddes 1000 ganger raskere enn det som er naturlig. Når vi snakker om en masseutryddelse, så snakker vi om at størsteparten av artsmangfoldet innenfor mange dyre- og plantegrupper blir utryddet på omtrent samme tid. Uansett hvilke organismegrupper man ser på, så dør arter ut med en mye høyere hastighet enn det som er normalt. Der det tidligere var naturlige årsaker til masseutrydding, er det menneskearten som nå er trusselen.
>>

"TROLLPIKKEN"

«Trollpikken» var en fallosformet steinformasjon beliggende i Eigersund kommune mellom Kjervall og Veshovda. Formasjonen var enkel å finne og lokale turistbedrifter håpet sommeren 2017 at den skulle bli like populær som den mer kjente Trolltunga.
24. juni 2017 ble fjellformasjonen rapportert ødelagt ved hærverk.

Foto: dagbladet.no

https://www.nrk.no/heile-verda-er-interessert-i-trollpikken

KUNSTNERNATUR

JAN PETTER BRATSBERG

Anbefales! En fantastisk dokumentar om billedkunstner og forfatter Jan Petter Bratsberg fra Skien. Han henter sin inspirasjon i naturen og i dette programmet får vi være med til noen av hans "Skattekamre". Gjennom bilder og ord viser kunstneren hvordan han opplever, nyter, forstår og formidler sårbar natur.

 Gaupe av Jan Petter Bratsberg

MYSTERIET PÅ VALLSET

I 21 år har mysteriet på Vallset vært uløst. Hva er det som dukker opp i bakgrunnen på denne videoen? I første episode av «Møy på landet» møter vi Frank og Sussan som fortsatt lurer på svaret.
Margit Sandemoe hevdet at dette var en vette fanget på film :)


Bygdefolk for Rovdyr

BLI MEDLEM I BYGDEFOLK FOR ROVDYR 


Jeg oppfordrer alle som er interessert i en mangfoldig og sunn natur å melde seg inn i foreningen Bygdefolk for Rovdyr

BLI MEDLEM HER >>

STØTT OGSÅ:
Facebook: Nei Til Gaupejakt 

Bygdefolk for Rovdyr fungerer både som interessenter og høringsorgan i rovdyrsaken. De gjør en kjempejobb og sprer kunnskap og nyheter om rovdyr i tillegg til et sterkt politisk engasjement i rovdyrsaken. De har skrevet rundt 50 klager, møtt miljøvernministeren og levert innspill til høringer (bla i ulvesonesaken), og masse mer. 
  
Bli med og støtt foreningens arbeid ved å bli medlem. Med 600 personer på medlemslistene vil Bygdefolk for Rovdyr få rett på støtte fra staten, og med midler øker mulighetene for å nå ut til folk, drive kampanjer, annonsere også videre. Med mange medlemmer øker også foreningens gjennomslagskraft og politikerne blir nødt til å høre på det man har å si....

"Vi vil ha tusenvis til å støtte dette, og vi ønsker mange flere til praktisk arbeid i foreningen. Så vi får stoppet dette som skjer med rovdyrene våre.- BFR"

Hel (c) PhotoArt